Da europæerne kom

Da europæerne kom

Mange lande i Europa handlede med varer fra Afrika. Det foregik sådan: Folkfra Nordafrika købte varer af folk fra Vestafrika. Så solge de varerne videre til folk fra Europa.

Nu besluttede europæerne, at de selv ville hente varerne i Vestafrika. De mente, det ville være billigere. I 1471 kom de første skibe fra Portugal. Fra den tid voksede handlen med guld og elfenben. Derfor kaldte man landet Guldkysten.

Fra guldkyst til slavekyst
200 år senere, omkring 1650, begyndte handlen med mennesker. Slaverne blev solgt for våben, krudt og brændevin. Danmark både købte og solgte slaver fra Guldkysten. Slavehandlen blev ofte kaldt for "trekantshandlen." Denhavde tre knudepunkter, ligesom en trekant.

I Danmark blev skibe lastet med våben og fx perler. På Guldkysten blev de byttet for slaver. Slaverne blev så sejlet til Dansk Vestindien. Det er tre øer i Caribien, som dengang hørte til Danmark. Her arbejdede slaverne på store plantager. Skibene blev lastet med råsukker, bomuld og rom. Når skibene vendte hjem til Danmark, blev varerne solgt. Mange menensker blev rige på slavehandlen i de år.

Slave
En slave er en person som ejes af en anden person. Slaven er tvunget til at adlyde og arbejde for sin ejer. Danmark var det første land i verden, der vedtog en lov om, at det var forbudt at sejle slaver over Atlanterhavet. Det var i 1803. Men selve slaveriet forbød Danmark først i 1848 efter pres fra England.